Individuell healing från källan


Jag är en kanal mellan source energy och jordens egen energi.


Jag är en kanal mellan source energy och jordens egen energi, och kan med intention kanalisera den energi du behöver mest just nu för att läka dig själv. Energiflödet jag tar in är är ett resultat av min resa som tvillingflamma initierad av källan till allt som finns och naturkrafterna vi människor så länge glömt. Ibland kan det vara en energi som går direkt på skelett och leder, vissa organ, eller för själens och energikroppens läkning.

Ibland är det balansering mellan maskulina och feminina energier som behövs. Denna healing blir alltid högst individuell och jag utvecklas ständigt som en kanal mellan källan och min klient.

Priser

60 min: 800 kr

Boka healing

"Den naturliga läkningskraften i var och en av oss är välmåendets kraft"

Hippokrates

Kontakt / bokning


Kontakta mig nu för att boka eller höra mer om mina tjänster.

+46 (0) 723 000 462