Shamansk healing


Shamansk healing är en uråldrig teknik för att hämta hem förlorad kraft och stärka den egna energin med hjälp av naturkrafterna..


Shamansk healing är en uråldrig metod där energihealing sker i djupt samarbete med naturkrafterna i de ickeordinära realmerna. Denna healingmetod är för dig som behöver hjälp att komma åt rotorsaker till svåra känslor eller beteendemönster, eller som behöver hjälp att få tillbaka din egen kraft efter trauma. Kanske söker du din egen väg i detta liv och behöver vägledning.

Exempel på vad som kan ske under en behandling:

  • Shamansk extraktionsmedicin
  • Själsdelshämtning
  • Kraftdjurshämtning
  • Tidigare liv läkning
  • Upphävande av förbannelser eller svart magi

Pris för 75min 1.333:- Uppföljning vid behov ingår.

Shamanskt energiarbete:

Shamanskt energiarbete på en plats, exempelvis ett hem eller ett kontor. Då kombinerar jag med höjande och förseglande tekniker som går bortom det rent shamanska. Görs med fördel på distans. Exempel när shamanskt energiarbete kan behövas är när energier stagnerat efter att något jobbigt inträffat på en plats, eller om platsen är hemsökt. Tjänsten går utmärkt att få på distans.

Pris per 60min 1.000:-

Vid utförande på plats tillkommer kostnader för resa och restid.

"One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious."

Carl Ljung

Kontakt / bokning


Kontakta mig nu för att boka eller höra mer om mina tjänster.

+46 (0) 723 000 462